Samarbejde

Samarbejde er en helt grundlæggende del af Kirke Cares DNA

Kirke Care er født og vokset ud af samarbejde:

samarbejde mellem kirker.

samarbejde med kommune.

samarbejde med politiet.

samarbejde med Natteravnene.

samarbejde med boligområder.

samarbejde med Menighedsplejen i Danmark.

samarbejde med alle, som arbejder for tryghed og fællesskab i bylivet og boligområder.

I Kirke Care er vi meget opmærksomme på, at vi ikke kan klare os uden fællesskab og hjælp fra både Gud og mennesker.

Kirke Care bygger på samarbejde!


Kirke Care og Natteravnene:

Da Kirke Care visionen opstod, tøvede vi i begyndelsen. Vores tøven skyldtes, at Natteravnene jo gør så fantastisk en indsats i byernes natteliv så mange steder i Danmark. Og vi tænkte: Der er vel ikke også brug for et projekt som Kirke Care.  Men Svenn Petersen, SSP konsulent i Hillerød kommune, skubbede os ud over rampen ved at sige: ”Det ene udelukker ikke det andet! Natteravnene udelukker ikke Kirke Care, ligesom Dansk Røde Kors og Folkekirkens Nødhjælp heller ikke udelukker hinanden. Men selvfølgelig skal der være samarbejde!!”

Så kontaktede vi Natteravnene både lokalt og nationalt. Og Natteravnenes grundlægger, Erik Thorsted og Vivi Wøldike, formand for Natteravnene i Hillerød, bød os rigtig meget velkomne.

Erfaringerne fra samarbejdet mellem Kirke Care og Natteravnene er, at vi kan spille hinanden så meget bedre. Vi kan inspirere, supplere og løfte hinanden – til fælles gavn for byer og lokalområder.

Eksempler på samarbejde med Natteravnene:

Natteravnene har delt erfaringer og materiale i forb. m. udviklingen af Kirke Care.

Koordineringsmøder lokalt mellem lokalformænd og Kirke Care koordinatorer.

Fælles efteruddannelse af frivillige.

Fælles udtalelser til pressen, når det er aktuelt.

Natteravne bidrager v. undervisning af nye frivillige.


Kirke Care og Menighedsplejen i Danmark

Menighedsplejen i Danmark var med til at inspirere og supportere Kirke Care lige fra projektets spæde start i 2012. De senere år er dette samarbejde blevet til et tættere partnerskab. Og siden 1. september 2020 har Kirke Cares landskoordinator således været ansat i en 25% konsulent-stilling i Menighedsplejen i Danmark. Thyge Enevoldsens arbejde består i udbredelsen af kendskabet til Kirke Care og hjælp til opstart af Kirke Care i nye byer. For lokale menighedsplejer, som ønsker at starte en Kirke Care afdeling, er det muligt at etablere et lokalt projekt uden ny foreningsdannelse ved at indgå en associeringsaftale med Kirke Care Danmark.

Se mere på https://www.menighedsplejer.dk/vores-aktiviteter/til-unge/kirke-care