Kirke Care Vejle

Kirke Care Vejle har været til stede i Vejles natteliv siden november 2021. Lokalafdelingen blev stiftet allerede i januar 2019 men bl.a. på grund af Corona-epidemien gik der næsten tre år før man kunne sende de første hold på gaden. Initiativet til Kirke Care Vejle blev taget af en kreds af personer med tilknytning til Evangelisk Alliance i Vejle, som i flere år har fungeret som et tværkirkeligt samtale – og samarbejdsforum og medlemsskaren tæller i dag både folkekirker -, frikirker, frimenigheder og kirkelige organisationer.

Bestyrelsen for Kirke Care Vejle består af:
Tove Bjørn Jensen (formand), Nørremarkskirken, Vejle
Brian Madsen (næstformand), Indre Mission, Vejle
Mads Madsen (kasserer), Frimenigheden Broen, vejle
Lisbeth Schüsler, Sct. Nicolai Kirke, Vejle
Bjørn Ellerbæk, Vor Frelsers Kirke, Vejle
Christina Kjær Preisler, Vejle Oasekirke

Ønsker man at vide mere om Kirke Care Vejle og evt. blive frivillig, kan man kontakte formand Tove Bjørn Jensen, tbje@km.dk eller tlf. 2330 8287