Inspirationen og opstarten

Inspirationen


I 1999 blev sognepræst i Grønnevang kirke Thyge Enevoldsen frikøbt 25% af Hillerød kommune til forebyggende relationsarbejde og brobygning i sognet. Politikere, embedsmænd og ledende socialarbejdere i Hillerød kommune så præsten og den lokale folkekirke som en vigtig ressource i indsatsen for fællesskab og sammenhængskraft i et udfordret lokalområde.


I 2009 blev Thyge på en forebyggelses-konference præsenteret for det engelske diakonale Street Pastors projekt gennem mødet med en af projektets initiativtagere, Tony Winter, fra Street Crafting Direct i Manchester. I 2010 besøgte Thyge Street Pastors i London og i Manchester. Da han efterfølgende præsenterede projektet for ledere i Hillerød kommune, byens folkekirker og frikirker, Natteravnene samt Nordsjællands politi, mødte han en klar opfordring og støtte til at facilitere et samarbejde om udvikling af en dansk model med Kirke Care Hillerød som pilotprojekt. Tony Winter har været en vigtig inspiration og sparringspartner i hele forløbet.


Opstarten

Kirke Care startede i 2013 som fælleskirkeligt diakonalt pilotprojekt i Hillerød i tæt samarbejde med Natteravnene, SSP/kommune og Nordsjællands Politi og i konsultation med Menighedsplejen i Danmark.

Kirke Care blev meget positivt modtaget af alle i byen – i særdeleshed af byens unge. Projektet blev begyndelsen på et helt nyt samarbejde mellem kirkerne, et samarbejde, som har ført til en gensidig større forståelse og opdagelse af værdien af samarbejde og fællesskab på tværs.

Året efter blev Kirke Care Danmark stiftet og konceptet er siden blev spredt til andre byer og flere er på vej.