Om Kirke Care

Fælleskirkeligt diakonalt arbejde


Kirke Care er et fælleskirkeligt, diakonalt projekt i partnerskab med Menighedsplejen i Danmark.

Kirke Care arbejder tæt sammen med Natteravnene, kommuner/SSP, det lokale politi og andre som vil bidrage til tryghed og sammenhængskraft i bylivet og boligområderne.

Kirke Care er inspireret af det engelske Street Pastors-initiativ.

Kirke Care er startet i Hillerød – udviklet som pilotprojekt med henblik på spredning til andre byer.