Kirke Care Danmark

Kirke Care er kirkernes bidrag til nærvær i bylivet


Kirke Care ønsker at bidrage med nærvær, lydhørhed og omsorg til byens atmosfære.

Kirke Care arbejder ud fra det kristne menneskesyn.

Kirke Care er teams af trænede og uniformerede frivillige fra lokale kirker.

Kirke Cares fokusområder er byens aften- og natteliv samt boligsociale områder.


Fredag d. 9. juni 2023 kl.15.30 – 16.30 fejrer vi
Kirke Cares 10 års jubilæum med
Reception på Torvet i Hillerød

Glæd os ved at deltage i fejringen!

– Gennem 10 år har vi med udgangspunkt i Hillerød oplevet, at Kirke Care muliggør og virkeliggør en efterspurgt kirkelig udtryksform, hvor kirkerne ugentlig kommer byens mennesker i møde på deres hjemmebane. 


– Kirke Care er udviklet som fælleskirkeligt diakonalt pilotprojekt i Hillerød i et meget tæt samarbejde mellem kirker og kommune og politi – og med meget positiv støtte fra Natteravnene.


– Kirke Care er diakonalt tryghedsskabende nærvær i byrummet med teams af uddannede kirkefrivillige fra forskellige folkekirker, frikirker og kirkelige foreninger, som går på gaden med nærvær, lydhørhed og omsorg – og med en fælles bøn om at spejle Guds kærlighed til mennesker i byen – helt enkelt og praktisk i folks egen komfort-zone.


– Kirke Care har også udviklet sig som en fleksibel og meget anvendelig platform for diakoni i boligsociale områder – med brobygning ud fra de lokale kirker og med kirkelig diakonal medvirken til styrkelse af sammenhængskraft og fællesskab i boligområder og i sogne med stor social og etnisk diversitet m.v.


– Kirke Care har nu spredt sig til Vejle, Nørrebro, Frederikssund, Holstebro og Frederiksværk-Hundested. Og kirker i flere byer arbejder lige nu på at komme med. 


Nu har Kirke Care altså 10 års fødselsdag.

Ved receptionen på Torvet i Hillerød medvirker også Hillerøds borgmester Kirsten Jensen, biskop Peter Birch, Frikirkenet, Nordsjællands Politi, Menighedsplejen i Danmark, Natteravnene m.fl.


Vi synes, det er værd at fejre. Kom med og glæd os ved at deltage. Senere på aftenen kl. 20.00 inviterer vi også til koncert med gospelkoret Corallerne i Hillerød Kirke. 

Koncerten sluttes af med at koret og koncertens deltagere bevæger sig ned på Torvet i Hillerød, hvor Kirke Care er vært for lagkage og kaffe, som afrunding af byfestens program fredag aften, hvorefter de frivillige er på gade i løbet af natten.