Økonomi

Økonomien for den enkelte medlemskirke/organisation

Ved “medlem” forstås de lokale Kirke Care foreninger, som består af lokale kirker, kirkelige foreninger eller kirkelige organisationer. Medlemsbidraget til lokalforeningen fra de enkelt medlemskirker og foreninger er et årligt bidrag, som fastsættes af lokalforeningens bestyrelse og afhænger af de enkelte medlemskirkers/menigheders/organisationers størrelse og formåen.

Som eksempel – i Kirke Care Hillerød gælder følgende takster:

– Små sogne/kirker/foreninger: 3000 kr pr. år.
– Større sogne/kirker/foreninger: 6000 kr.

Dette betales årligt i april måned.

Kursusafgift pr. person er 1000 kr. – inkl. forplejning samt samt rådighed over uniform bestående af t-shirt, sommerjakke og vinterjakke.

Uniformen er Kirke Cares ejendom og skal afleveres, når man holder op i Kirke Care.

Engangsbeløbet betales af den frivillige ved afslutning af kursusforløb og udlevering af uniform.

Der kan efter behov søges om delvis fritagelse/dispensation for betaling af kursusafgift.

Ved henvendelse til Kirke Care Danmark kan der rekvireres eksempler på opstartsbudget og årsbudget for en Kirke Care forening.