Støt

Kirke Care modtage ikke offentlig støtte. Derfor er vi helt afhængig af kontingent, bidrag og donationer fra lokalafdelingerne, kirker og private personer. Desuden søger vi tilskud fra fonde til konkrete projekter.


Kirke Cares Venner

Som enkeltperson kan du støtte Kirke Care ved at melde dig ind i Kirke Cares Venner. Som medlem får du løbende tilsendt nyheder og andre relevante informationer på mail fra Kirke Care.

Håbet er af Kirke Cares Venner kan være med til at gøre Kirke Care mere kendt og at Kirke Care kan få et stærkere bagland.

Et årskontingent koster kr. 200,00.

Du kan melde dig ind i Kirke Cares Venner ved at sende en mail til venner@kirkecare.dk

Oplys fulde navn, tlf. og mailadresse.


Gaver

Ønsker du at støtte Kirke Care økonomisk med en gave kan gaven indbetales på følgende måder:

Bankkonto reg.nr. 8075 kontonr. 0001636970

Mobilepay: 629333

Samvirkende Menighedsplejers hjemmeside https://www.menighedsplejer.dk/engager-dig/stoet-os/giv-et-bidrag

Gaver til Kirke Care er fradragsberettigede såfremt giveren oplyser cpr.nr. til Menighedsplejen i Danmark, som vi er i partnerskab med.

Tak for enhver gave, lille eller stor.