Kontakt – Forældet, mulig fejl i ny “Kontakt” korttitel

Kontakt til Kirke Care Danmark og Lokalforeinger;

Kirke Care konsulent:

Thyge Enevoldsen, Kirke Care konsulent, tlf. 72325222, mail: ten@km.dk

Formand for Kirke Care Danmark:
Charlotte Chammon, tlf: 48265253, mail: chch@km.dk