Samarbejde

Samarbejde med Samvirkende Menighedsplejer

Pr. 1. september 2020 er Landskoordinator Thyge Enevoldsen ansat af Samvirkende Menighedsplejer som Kirke Care konsulent i en 25% stilling. Arbejdet vil bestå i at udbrede kendskabet til Kirke Care og hjælpe med oprettelser af nye Kirke Care foreninger. For lokale menighedsplejer som ønsker at starte en Kirke Care afdeling, er det også muligt at etablere et lokalet projekt uden foreningsdannelse ved i stedet at indgå en associeringsaftale med Kirke Care Danmark. Se mere på https://www.menighedsplejer.dk/vores-aktiviteter/til-unge/kirke-care

Kirke Care og Natteravnene

Da Kirke Care visionen opstod, tøvede vi i starten.Vores tøven skyldtes, at Natteravnene jo gør så fantastisk en indsats i byernes natteliv så mange steder i Danmark. Og vi tænkte: Der er vel ikke også brug for et projekt som Kirke Care.

Men – SSP konsulent i Hillerød kommune, Svenn Petersen, skubbede os ud over rampen ved at sige:

“Det ene udelukker ikke det andet! Natteravnene udelukker ikke Kirke Care, ligesom Dansk Røde Kors og Folkekirkens Nødhjælp heller ikke udelukker hinanden. Men selvfølgelig skal der være samarbejde!!”

Så kontaktede vi Natteravnene både lokalt og nationalt. Og Natteravnene v. landsleder Erik Thorsted og v. seniorinstruktør og lokalformand i Hillerød, Vivi Wøldike, bød os så meget velkommen til samarbejde.I Aarhus har tidl. chefkonsulent hos Natteravnene, Leif Christiansen, været en vigtig samarbejdspartner. Erfaringen fra samarbejdet mellem Kirke Care og Natteravnene er, at vi kan spille hinanden så meget bedre. Vi kan inspirere, supplere og løfte hinanden – til fælles gavn for byer og lokalområder.

Eksempler på samarbejdet med Natteravnene:

– Natteravnene har delt erfaringer og materiale i forb. m. udvikling af Kirke Care.
– Koordineringsmøder lokalt mellem lokalformænd og Kirke Care koordinatorer.
– Fælles efteruddannelse af frivillige.
– Fælles udtalelser til pressen, når det er aktuelt.
– Natteravnene bidrager v. undervisning af nye Kirke Care frivillige.