Kursus

Deltagelse i kursus:

Kirke Care prioriterer undervisning af de frivillige højt. Kirke Cares værdier, formål og praksis skal stå helt klart for alle frivillige. De unge i byen og alle samarbejdspartnere skal kunne være trygge ved Kirke Cares gennemprøvede koncept. Og de frivillige skal kunne være helt trygge ved deres opgave. Derfor er grundig uddannelse af alle frivillige en vigtig del af Kirke Cares identitet og praksis.

Alle Kirke Care frivillige deltager således i et forberedende kursusforløb tilrettelagt i samarbejde med Kirke Care Danmark – med Kirke Care undervisere, gadeplansmedarbejdere, politi, misbrugskonsulent m.v.

Det er muligt at tilmelde sig og deltage i Kirke Care kursus, selvom man ikke er sikker på, om man vil være aktiv frivillig.

Kursusgebyr for deltagelse i kursus inkl. forplejning og anskaffelse af Kirke Care uniform varierer lidt fra lokalafdeling til lokalafdeling (max. 1000 kr.). Hvis gebyret er en hindring for deltagelse, så kontakt din kirke, som kan hjælpe efter behov og muligheder.


Kursusindhold

Et Kirke Care kursusforløb for nye frivillige indeholder min. 18 lektioner med følgende temaer:

Kirke Cares værdier, formål og praksis.

Kirke Cares åndelige inspiration og gode nyheder i praksis.

Introduktion til byen og boligområdet og ungekultur v. politi, SSP, gadeplansmedarbejder og Natteravne m.fl.

Viden om alkohol og stoffer og mødet med påvirkede v. rusmiddelkonsulent.

Samtaleteknik, kropssprog og konflikthåndtering.

Introduktion til lokale forhold i øvrigt.

Praksis på gaden.

Desuden skal alle frivillige have gennemgået et førstehjælpskursus i hjerte/lungeredning (4 t).