Lokalforeninger

”Der hvor kirkerne er med i det kriminalitetsforebyggende arbejde, der virker det! Og det er ikke et spørgsmål om tro. Dét kan dokumenteres!”
– Svenn Petersen, leder af SSP Hillerød og kriminolog

Samarbejde

Kirke Care er opstået som fælleskirkeligt pilotprojekt i Hillerød – og vi ønsker på sigt at udvikle kontakt med involverede kirker og foreningers landsorganisationer/landsledelser.

Kirke Care pilotprojektet i Hillerød er opstået i dialog og samarbejde med lokal SSP og Hillerød Politi. Dette samarbejde ønsker vi at udvikle – inspireret af Manchester-modellen, hvor partnerskab mellem politi og lokalområder med frivillige aktører/borgerinddragelse har stor tryghedsskabende og forebyggende betydning.

I opstartsfasen har Kirke Care haft stor glæde af sparring med De Samvirkende Menighedsplejer v. generalsekretær Kirsten Laursen..

Vi er i etableringen og udviklingen af Kirke Care inspireret af Natteravnene i Danmark og af Street Pastors-initiativet i England. Og vi ønsker også fremadrettet at fastholde og udvikle inspirerende samarbejdsrelationer til de to organisationsforbilleder i det frivillige, tryghedsskabende arbejde.

Citater

Charlotte Chammon – Sognepræst Nr. Herlev, frivillig og medlem af bestyrelsen for Kirke Care Danmark:

“Jeg var meget betænkelig i starten, da vi skulle tage beslutningen i menighedsrådet, om vi rent teologisk kunne finde fælles fodslag i så bred en forsamling af både folkekirker, med stor bredde – og frikirker.
Men min betænkelighed er i den grad blevet til skamme. Konceptet er klart og veldefineret – og det giver utrolig stor inspiration tilbage, at være med i sådan et fællesskab, med store forskelle, men hvor det ikke er forskellene vi arbejder på, men den fælles indsats.”

Ida Roswall – frivillig, Hillerød kirke:
“Hold fast, hvor er det stort, hvis vi kan være med til at udbrede alle tiders initiativ. Det kalder jeg velsignelse.“

Linda Christensen – Apostolsk Kirke Hillerød:
“Jeg synes, det er så fantastisk at gå ud og hilse på mennesker på gaden og på den måde vise, der er nogen, som bryder sig om dem. Lad det spredes.”