Bestyrelsen

Kirke Care Danmark – Landsbestyrelsen

Formand – Charlotte Chammon (Folkekirken), Kirke Care Hillerød – (2263 0979, chch@km.dk)

Næstformand – Lars Lindgrav Sørensen (Folkekirken), Kirke Care Aarhus

Sekretær – Mikkel Højholt (Folkekirken), Kirke Care Hornsherred

Kasserer og økonomiansvarlig – Ove Sørensen (Metodistkirken), Kirke Care Aarhus

Menige medlemmer

Medlem – Martin Lorenzen (Alive Frikirken), Kirke Care Hillerød

Medlem – Preben Rasmussen (Folkekirken), Kirke Care Hornsherred

Medlem – Brian Madsen (Indremission), Kirke Care Vejle

Landskoordinator – Thyge Enevoldsen, Kirke Care Hillerød

Info om lokale bestyrelser, findes på deres pågældende sider.

Årsmøde anno 2021.