Bestyrelsen

Kirke Canmarks bestyrelse tilsigtes at være kirkeligt bredt sammensat jf. vores vedtægter.


Landsbestyrelsen

Formand: Charlotte Chammon
Næstformand: Palle Flyger
Kasserer: Preben Rasmussen

Sekretær: Brian Madsen
Stifter: Thyge Enevoldsen

Medlem: Mette Villerup