Kirke Care Danmark – Landsbestyrelsen

Formand –Charlotte Chammon (Folkekirken), Kirke Care Hillerød - (2263 0979, chch@km.dk)

Næstformand - Lars Lindgrav Sørensen (Folkekirken), Kirke Care Aarhus

Sekretær – Mikkel Højholt (Folkekirken), Kirke Care Hornsherred

Kassererer og økonomiansvarlig – Ove Sørensen (Metodistkirken), Kirke Care Aarhus

Menige medlemmer

Medlem – Martin Lorenzen (Alive Frikirken), Kirke Care Hillerød

Medlem - Preben Rasmussen (Folkekirken), Kirke Care Hornsherred 

Landskoordinator - Thyge Enevoldsen, Kirke Care Hillerød

Info om lokale bestyrelser, findes på deres pågældende sider. 

Bestyrrelsen anno 2019.Ingen poster fundet!

Prøv at søge i stedet for: