Kirke Care Danmark – Landsbestyrelsen

Formand: Charlotte Chammon, (Folkekirken) Kirke Care Hillerød
Næstformand: Ove Sørensen (Metodistkirken), Kirke Care Aarhus
Sekretær: Lars Lindgrav Sörensen (Folkekirken), Kirke Care Aarhus
Kassererer og økonomiansvarlig: Claus Øland Christensen (Folkekirken), Kirke Care Hillerød

Menige medlemmer

Martin Lorenzen, (Alive Frikirken), Kirke Care Hillerød
Thyge Enevoldsen, (Folkekirken), Kirke Care Hillerød
Mikkel Højholt, (Folkekirken), Kirke Care Hornsherred
Suppleant: Preben Rasmussen, (Folkekirken) Kirke Care Hornsherred
(Information om de lokale bestyrelser, findes på lokalforeningernes sider)    


Ingen poster fundet!

Prøv at søge i stedet for: