Kirke Care Danmark – Landsbestyrelsen

Formand –Charlotte Chammon, Kirke Care Hillerød
Næstformand, – Ove Sørensen (Metodistkirken), Kirke Care Aarhus
Sekretær – Lars Lindgrav Sörensen (Folkekirken), Kirke Care Aarhus
Kassererer og økonomiansvarlig – Claus Øland Christensen (Folkekirken), Kirke Care Hillerød
Medlem – Martin Lorenzen (Alive Frikirken), Kirke Care Hillerød
Medlem – Thyge Enevoldsen, Kirke Care Hillerød
Medlem – Mikkel Højholt, Kirke Care Hornsherred
Suppleant – Preben Rasmussen, Kirke Care Hornsherred
(Information om  de lokale bestyrelser, findes på lokalforeningernes sider)    


Ingen poster fundet!

Prøv at søge i stedet for: