Bestyrelsen

Kirke Canmarks bestyrelse tilsigtes at være kirkeligt bredt sammensat jf. vores vedtægter.


Landsbestyrelsen

Formand: Charlotte Chammon (Kirke Care Hillerød)
Næstformand, Lars Lindgrav Sørensen (Kirke Care Aarhus)
Brian Madsen (Kirke Care Vejle)
Preben Rasmussen (Kirke Care Fjordlandet)
Thyge Enevoldsen, Kirke Care landskoordinator