Kirke Care Danmark – Landsbestyrelsen

Formand – Torben Ebbesen (Folkekirken), Kirke Care Hillerød

Næstformand, - Ove Sørensen (Metodistkirken), Kirke Care Aarhus

Sekretær – Lars Lindgrav Sørensen (Folkekirken), Kirke Care Aarhus

Kassererer – Jens Friis (Alive Frikirken), Kirke Care Hillerød

Medlem - materialeansvarlig - Charlotte Chammon (Folkekirken), Kirke Care Hillerød.

Medlem – Claus Øland Christensen (Folkekirken), Kirke Care Hillerød

Medlem – Martin Lorenzen (Alive Frikirken), Kirke Care Hillerød

Medlem – Brian Nielsen (Alive Frikirken), Kirke Care Hillerød 

Landskoordinator – Thyge Enevoldsen, Kirke Care Hillerød

 

Info om lokale bestyrelser, findes på deres pågældende sider. Ingen poster fundet!

Prøv at søge i stedet for: