Kirke Care Danmark

  • Kirke Care Danmark er en diakonal fælleskirkelig landsforening.
  • Kirke Care er kirker, som sammen ønsker at gøre en positiv forskel på gadeplan i deres by.
  • Kirke Care er frivillige fra forskellige kirker/kirkesamfund/kirkelige foreninger, som sammen er på gaden i byens aften- og natte-liv.
  • Kirke Care er tryghedsskabende nærvær, lydhørhed og omsorg.
  • Kirke Care er refleksion af Guds kærlighed til mennesker i byen på den mest enkle og praktiske måde.
  • Kirke Care er på gaden med teams af trænede kirkefrivillige (2-4 personer) feks. fredag/lørdag aften eller nat.
  • Kirke Care er udviklet og gennemprøvet som pilotprojekt i Hillerød med undervisning, procedurer og principper – i et samarbejde mellem 20 folkekirker, frikirker og kirkelige foreninger.
  • Kirke Care har løbende konsulteret Nordsjællands Politi og Hillerød kommune, som begge anbefaler projektet.
  • Kirke Care samarbejder med Natteravnene, som byder os velkomne i nattelivet. Samarbejdet med Natteravnene prioriteres højt.
  • Kirke Care  i  andre byer  kan  tilpasses  lokale  forhold.  Men for  at sikre  Kirke Cares kvalitet, værdier, undervisning, procedurer, principper og myndighedernes anbefaling forudsætter etablering af nye Kirke Care afdelinger samarbejde og samarbejdsaftale med Kirke Care Danmark

 

Tag på Kirke Care weekendkursus

Kirke Care holder løbende kurser for nye frivillige og interesserede.

På hvert kursus er der et antal observatør-pladser for interesserede fra andre steder i landet. Pris for deltagelse er 300 kr. pr. person inklusive forplejning under kursus.  Deltagere sørger selv for logi. 

Vedr. næste kursus henvendelse til Landskoordinator Thyge Enevoldsen (72325222 / ten@km.dk)