Kirke Care Danmark

– Kirke Care Danmark er en diakonal fælleskirkelig landsforening.
– Kirke Care er kirker, som sammen ønsker at gøre en positiv forskel på gadeplan i deres by.
– Kirke Care er frivillige fra forskellige kirker/kirkesamfund/kirkelige foreninger, som sammen er på gaden i boligsociale områder og i byens aften- og natteliv.
– Kirke Care er tryghedsskabende nærvær, lydhørhed og omsorg.
– Kirke Care er refleksion af Guds kærlighed til mennesker i byen på den mest enkle og praktiske måde.
– Kirke Care er på gaden med teams af trænede kirkefrivillige.
– Kirke Care er udviklet og gennemprøvet med undervisning, procedurer og principper i et samarbejde mellem folkekirker, frikirker og kirkelige foreninger.
– Kirke Care samarbejder med hele civilsamfundet; det lokale politi, kommune, SSP, dørmænd, akut-teams, varmestuer, nattjenester,
– Kirke Care samarbejder med Natteravnene og Samvirkende menighedspleje og begge samarbejder prioriteres højt.
– Kirke Care kan tilpasses lokale forhold. Men for at sikre Kirke Cares kvalitet, værdier, undervisning, procedurer, principper og myndighedernes anbefaling forudsætter etablering af nye Kirke Care afdelinger samarbejde og samarbejdsaftale med Kirke Care Danmark.

 

Kirke Care og Samvirkende Menighedsplejer går sammen for de unge

Samvirkende Menighedsplejer og Kirke Care er enige om, at kirkens opgave er at møde mennesker, der hvor de er. Derfor har det været oplagt for Kirke Care Danmark og Samvirkende Menighedsplejer at samarbejde om at udbrede det diakonale arbejde for de unge, som Kirke Care har stået for igennem de sidste syv år. I praksis betyder det, at Samvirkende Menighedsplejer har ansat landskoordinator Thyge Enevoldsen i en 25% stilling fra 1. september med den opgave at udbrede Kirke Cares aktiviteter til Samvirkende Menighedsplejers medlemmer i hele landet.

Generalsekretær Mette M. Madsen fra Samvirkende Menighedsplejer udtaler: ”Kirke Cares aktiviteter giver menighedsplejerne en oplagt mulighed for at engagere sig i de unge i byen og i de boligsociale områder lokalt. Samvirkende Menighedsplejer har medlemmer fra byen og på landet, og vi håber, at vi gennem ansættelsen af Thyge Enevoldsen, kan udvikle forskellige modeller til gadeplansaktiviteter blandt vores medlemmer”.

Formand for Kirke Care Danmarks bestyrelse Charlotte Chammon udtaler: ”Mange kirker vil gerne lave aktiviteter for unge. Her får de en mulighed for at gøre en fælles indsats gennem Kirke Care, der hvor de unge er! ” Når man som Kirke Care frivillig er på gaden, fx i nattelivet, møder man de unge der hvor de er og på deres præmisser.

Koordinator for Kirke Care Thyge Enevoldsen: ”Kirke Care er kirken på gaden, hvor vi spejler Guds kærlighed til verden på den mest enkle og praktiske måde gennem nærvær, rummelig lydhørhed og næstekærlighed”.

Kirke Care er en selvstændig forening startet i 2013, der møder de unge og andre i byen med omsorg og næstekærlighed. Kirke Care er udviklet som pilotprojekt med konsultationer og i inspirerende samarbejde med Natteravnene og med Hillerød kommune og Nordsjællands Politi. Kirke Care samarbejder med alle (religiøse og ikke-religiøse), som ønsker at fremme tryghed, fred og fællesskab i byen. Dette partnerskab på tværs gør det også muligt for Kirke Care at deltage i brobygning – herunder at henvise udsatte og sårbare til institutioner og organisationer, som kan imødekomme deres behov.

Samvirkende Menighedsplejer er en paraplyorganisation for ca. 500 lokale menighedsplejer, der har eksisteret siden 1902. Samvirkende Menighedsplejer arbejde med at udbrede diakonien lokalt gennem udvikling af nye diakonale projekter, etablering af en vidensbank for diakoni og ved landsdækkende projekter.

Tag på Kirke Care weekendkursus

Kirke Care holder løbende kurser (ofte weekend) for nye frivillige og interesserede. På hvert kursus er der et antal observatør-pladser for interesserede fra andre steder i landet. Pris for deltagelse er 300 kr. pr. person inklusive forplejning under kursus.  Deltagere sørger selv for logi.

Samvirkende Menighedsplejer afholder desuden endags-kurser med introduktion til Kirke Care for menighedsplejer og kirker, som er nysgerrige og interesserede i forhold til projektet.

Interesserede kan henvende sig til Kirke Care konsulent Thyge Enevoldsen (72325222 / ten@km.dk)