Forside

Velkommen til Kirke Care Danmark!

Kirke Care Danmark

Kirke Care Danmark er en nyetableret diakonal fælleskirkelig landsforening.

Kirke Care er kirker, som sammen ønsker at gøre en positiv forskel på gadeplan i deres by.

Kirke Care er frivillige fra forskellige kirker/kirkesamfund/kirkelige foreninger, som sammen er på gaden i byens natteliv.

Kirke Care er tryghedsskabende nærvær, lydhørhed og omsorg.

Kirke Care er refleksion af Guds kærlighed til mennesker i byen på den mest enkle og praktiske måde.

Kirke Care er på gaden med teams af trænede kirkefrivillige (2-4 personer) feks. fredag/lørdag nat.

Kirke Care er udviklet og gennemprøvet som pilotprojekt i Hillerød med undervisning, procedurer og principper – i et samarbejde mellem 20 folkekirker, frikirker og kirkelige foreninger.

Kirke Care har løbende kolsulteret Nordsjællands Politi og Hillerød kommune, som begge anbefaler projektet.

Kirke Care samarbejder med Natteravnene, som byder os velkomne i nattelivet. Samarbejdet med Natteravnene prioriteres højt.

Kirke Care i andre byer kan tilpasses lokale forhold. Men for at sikre Kirke Cares kvalitet, værdier, undervisning, procedurer, principper og myndighedernes anbefaling forudsætter etablering af nye Kirke Care afdelinger samarbejde og samarbejdsaftale med Kirke Care Danmark

Kirke Care opstart i Aarhus - 21 lokale kirker har tilmeldt sig som medlemskirker:

Kirke Care er rigtig godt i gang med etablering i Aarhus. Første kursus for frivillige blev gennemført i vinter/forår 2016. 2. kursus for Kirke Care Aarhus frivillige blev afsluttet d.25. marts (se foto nedenfor t.v.) . Teams har været på gaden i Aarhus midtby flere fredage siden sommeren 2016 med rigtig gode erfaringer!

Fredag d.16/9 2016 var der officiel opstart for Kirke Care Aarhus på Bispetorv (Foto nedenfor t.h.: korshærspræst Morten Aagaard byder Kirke Care velkommen).

 

Hele 21 lokale kirker har nu tilmeldt sig som medlemskirker i Kirke Care Aarhus: Metodistkirken, Baptistkirken, Hjortshøj kirke, Skåde kirke, Skjoldhøj kirke, Tranbjerg kirke, Ellevang kirke, Langenæskirken, Risskov kirke, Vor frue kirke, Fredens kirke, Ravnsbjerg kirke, Tilst kirke, Kasted kirke, Elsted kirke, Aaby kirke, Hasle kirke, Framlev kirke, Tiset kirke, Lystrup kirke og Katolsk kirke!

Og flere er på vej.

Se mere under Kirke Care Danmark - Kirke Care Aarhus - bl.a. om den nyvalgte bestyrelse i Kirke Care Aarhus.

 

Kirke Care i jeres by?

Er Kirke Care visionen en inspirerende mulighed for jer?

Så vil vi i Kirke Care Danmark gerne dele visionen og det gennemarbejdede projekt med jer.

Det er enkelt: Kontakt os og aftal besøg hos pilotprojektet i Hillerød.

 

Hvis Kirke Care visionen griber jer, så vil vi i Kirke Care DK glæde os til et inspirerende, fremtidigt samarbejde - med:

- Vejledning til etablering af lokal Kirke Care forening.

- Tilpasning af Kirke Care til muligheder og behov hos jer.

- Evt. hjælp til kontakt med lokal SSP, Natteravne, Politi m.fl.

- Etablering af samarbejdsaftale.

- Inspiration til rekruttering af frivillige.

- Konsulentbistand ved etablering af lokalt kursus for Kirke Care frivillige (25 timer).

- Konsulentbistand ved anskaffelse af Kirke Care uniformer m.m.

- Praktisk konsulentbistand de første nætter med lokale Kirke Care teams i byen.

- Kontinuerlig support, rådgivning og evaluering.

 

Vedr. økonomi:

Kirke Care er et lavbudget-projekt - med stor effekt.

Eksempler på budget kan rekvireres.

Venlig hilsen

Torben Ebbesen, sognepræst, landsformand Kirke Care DK

Martin Lorenzen, præst i Frikirken Hillerød, næstformand Kirke Care DK

Thyge Enevoldsen, sognepræst og SSP-medarbejder

Koordinator for Kirke Care DK (Mail: ten@km.dk Tlf. 51155349 / 30595157)

 

 

Anbefaling fra Nordsjællands Politi:

"Nordsjællands Politi ser gerne, at Kirke Care bliver udbredt til andre politikredse og har lavet en anbefaling, folkene fra Kirke Care kan tage med, når de som Thyge Enevoldsen og Tony Winter er ude i andre sogne eller kommuner for at fortælle om Kirke Care." (Citat, Christian Have, specialkonsulent Nordsjællands Politi)

 

 

 

Følg Kirke Care Danmark på Facebook!

Søg om medlemskab af gruppen Kirke Care.

Citat

 

Der hvor kirkerne er med i det kriminalitetsforebyggende arbejde,

der virker det ! Og dét er ikke et spørgsmål om tro.

Dét kan dokumenteres.”

Citat Svenn Petersen, leder af SSP Hillerød og kriminolog.

 

Kirke Care i Hillerød Øst

Efter samtaler med folk og foreninger i lokalområdet startede Kirke Care i december 2014 et team i boligområdet i Hillerød Øst. En aften om ugen er Kirke Care til stede også der. Og hvorfor så det?

Ifølge Nordsjællands Politi er boligområdet Østervang / Tolvkarlevej et af de steder i kommunen med mindst kriminalitet! Hvorfor kan det alligevel være en god ide´ med Kirke Care i Østbyen?

Kirke Care er et fleksibelt projekt, hvor vi ønsker at tilpasse os og imødekomme de behov, der er lokalt. Pga. den lave kriminalitet er der i Østbyen ikke så meget brug for ”tryghedsskabende nærvær”. Men der er altid brug for fællesskab og relationer! Og dét er netop, hvad Kirke Care gerne vil bidrage med i Hillerød Øst. Kirke Care ønsker at være én blandt mange gode lokale initiativer, som styrker fællesskab og sammenhængskraft i lokalområdet øst for Skansebakken i Hillerød. Og når vi færdes rundt på stierne, så er det fordi vi gerne vil møde mennesker, og fordi vi gerne vil besøge lokale beboere, som ønsker vores besøg. Flere har kontaktet os og sagt ”velkommen hos mig”. De arabiske foreninger har budt os velkomne - inklusive kaffe. Og det nye plejecenter i lokalområdet, Skovhuset, har tilbudt at være base for Kirke Care Øst. Derved møder vi flere af bydelens nye, ældre beboere. Vi glæder os over på denne måde – sammen med så mange andre gode lokale initiativer – at bidrage til, at Hillerød Øst også fremadrettet er et dejligt sted at bo, fordi vi kender hinanden og vil hinanden og støtter hinanden!

 

Foto nedenfor:

- Samtale, hygge og historier i en af de arabiske foreninger.