Kirke Care Danmark

  • Kirke Care Danmark er en diakonal fælleskirkelig landsforening.
  • Kirke Care er kirker, som sammen ønsker at gøre en positiv forskel på gadeplan i deres by.
  • Kirke Care er frivillige fra forskellige kirker/kirkesamfund/kirkelige foreninger, som sammen er på gaden i byens aften- og natte-liv.
  • Kirke Care er tryghedsskabende nærvær, lydhørhed og omsorg.
  • Kirke Care er refleksion af Guds kærlighed til mennesker i byen på den mest enkle og praktiske måde.
  • Kirke Care er på gaden med teams af trænede kirkefrivillige (2-4 personer) feks. fredag/lørdag aften eller nat.
  • Kirke Care er udviklet og gennemprøvet som pilotprojekt i Hillerød med undervisning, procedurer og principper – i et samarbejde mellem 20 folkekirker, frikirker og kirkelige foreninger.
  • Kirke Care har løbende konsulteret Nordsjællands Politi og Hillerød kommune, som begge anbefaler projektet.
  • Kirke Care samarbejder med Natteravnene, som byder os velkomne i nattelivet. Samarbejdet med Natteravnene prioriteres højt.
  • Kirke Care  i  andre byer  kan  tilpasses  lokale  forhold.  Men for  at sikre  Kirke Cares kvalitet, værdier, undervisning, procedurer, principper og myndighedernes anbefaling forudsætter etablering af nye Kirke Care afdelinger samarbejde og samarbejdsaftale med Kirke Care Danmark

Kirke Care opstart i Aarhus - 21 lokale kirker har tilmeldt sig som medlemskirker.

Kirke Care er rigtig godt i gang med etablering  i Aarhus. Første kursus for frivillige blev gennemført i vinter/forår 2016. 2. kursus for Kirke Care Aarhus frivillige blev afsluttet  d.25. marts. Teams har været på gaden i Aarhus midtby flere fredage siden sommeren 2016 med rigtig gode erfaringer! 

 

Hele 21 lokale kirker har nu tilmeldt sig som medlemskirker i Kirke Care Aarhus, Og flere er på vej!

 

Se mere under Kirke Care Danmark - Kirke Care Aarhus - bl.a. om den nyvalgte bestyrelse i Kirke Care Aarhus.

Tag på Kirke Care weekendkursus

 I vinter/forår 2018 er der to særlige muligheder for at få en grundig og praksis-nær introduktion til Kirke Care visionen: 

- Fredag d.26/1 - søndag d.28/1 er der Kirke Care kursus for nye frivillige i Kirke Care Hillerød og Kirke Care Hornsherred i Frederikssund (se program under Kirke Care Hillerød). 

- Og fredag d.6/4 - søndag d.8/4 er der weekend-kursus for nye frivillige i Kirke Care Aarhus.

På hvert kursus er der 5 observatør-pladser for interesserede fra andre steder i landet. Pris for deltagelse er 300 kr. pr. person inklusive forplejning under kursus.  Deltagere sørger selv for logi. 

Læs kursusprogrammet her.

 

Vedr. kursus i Frederikssund henv. Thyge Enevoldsen (30595157 / ten@km.dk). 

Vedr. kursus i Aarhus henv Lars Lindgrav Sørensen (30605438 / LSL@km.dk)