Vision og værdiger

Mission

Kirkernes bidrag til nærvær i bylivet.


Vision

Kirke Care vil styrke tryghed, fred og fællesskab i byliv og boligområder.

Kirke Care vil være et tilbud i alle store byer i Danmark.


Værdier

Kirke Care bygger på det kristne livs- og menneskesyn. Det betyder for os:

at ethvert menneske er elsket af Gud og skabt i Guds billede til fællesskab og relationer.

at ethvert menneske er unikt og har uendelig værdi i sig selv.

at ethvert menneske skal mødes med næstekærlighed, værdighed og respekt.

Det kristne livs- og menneskesyn definerer såvel vores selvforståelse og måden vi gør tingene på.


Kirke Cares kendetegn

Vi værdsætter og respekterer lokalsamfundet.

Vi samarbejder respektfuldt og vedholdende med alle (frivillige og professionelle), som bidrager til tryghed, fred og fællesskab.

Vi tager personligt ansvar og har integritet.

Vi arbejder i teams på tværs af kirkerne.

Vi bidrager med lydhørhed, nærvær og omsorg.