Værdier

– Værdien, ukrænkeligheden og helligheden af menneskelivet.
– At værdsætte og respektere lokalsamfundet.
– At tage personligt ansvar og have integritet.
– At støtte enkeltpersoners vækst og udvikling til deres fulde potentiale.
– Vi ønsker værdsættende, respektfuldt samarbejde med alle (frivillige og professionelle), som arbejder for tryghed, fred og fællesskab i lokalområdet/byen.

Disse værdier er ligeså kulturelt relevante, som de er teologisk relevante. Det er grundlæggende menneskelige værdier.

Vi har sammenfattet vores værdier i sloganet: Lydhørhed, Nærvær og Omsorg

Kirke Cares tværkirkelige identitet er også en helt basal ide´ i projektet. Det betyder, at fokus i Kirke Care ikke er forskellige teologiske doktriner. Fokus i Kirke Care er at vise og spejle Guds kærlighed til verden i Jesus Kristus til mennesker på den mest enkle og praktiske måde – gennem rummelig lydhørhed, omsorg og omsorg.