Værdier i Kirke Care

◊ Værdien, ukrænkeligheden og helligheden af menneskelivet.
◊ At værdsætte og respektere lokalsamfundet.
◊ At tage personligt ansvar og have integritet.
◊ At støtte enkeltpersoners vækst og udvikling til deres fulde potentiale.
◊ Vi ønsker værdsættende, respektfuldt samarbejde med alle (frivillige og professionelle), som arbejder for tryghed, fred og fællesskab i lokalområdet/byen.
Disse værdier er ligeså kulturelt relevante, som de er teologisk relevante. Det er grundlæggende menneskelige værdier.

Vi har sammenfattet vores værdier i sloganet:

♥Lydhørhed, Nærvær og Omsorg♥

Kirke Cares tværkirkelige identitet er også en helt basal ide´ i projektet. Det betyder, at fokus i Kirke Care ikke er forskellige teologiske doktriner. Fokus i Kirke Care er at vise og spejle Guds kærlighed til verden i Jesus Kristus til mennesker på den mest enkle og praktiske måde – gennem rummelig lydhørhed, omsorg og omsorg.    


Ingen poster fundet!

Prøv at søge i stedet for: