Værdier i Kirke Care

• Værdien, ukrænkeligheden og helligheden af menneskelivet.

• At værdsætte og respektere lokalsamfundet.

• At tage personligt ansvar og have integritet.

• At støtte enkeltpersoners vækst og udvikling til deres fulde potentiale.

• Vi ønsker værdsættende, respektfuldt samarbejde med alle (frivillige og

professionelle), som arbejder for tryghed, fred og fællesskab i

lokalområdet/byen.

 

Disse værdier er ligeså kulturelt relevante, som de er teologisk relevante. Det er grundlæggende menneskelige værdier.

 

Kirke Cares tværkirkelige identitet er også en helt basal ide´ i projektet. Det betyder, at fokus i Kirke Care ikke er forskellige teologiske doktriner. Fokus i Kirke Care er at vise og spejle Guds kærlighed til verden i Jesus Kristus til mennesker på den mest enkle og praktiske måde - gennem rummelig lydhørhed, omsorg og hjælp.Ingen poster fundet!

Prøv at søge i stedet for: