Kirke Care Aarhus er på gaden!

FolkekirkeSamvirket i Aarhus og sognepræst Lars Lindgrav Sørensen har taget initiativ til samling om Kirke Care som nyt fælleskirkeligt, diakonalt gade-projekt i Aarhus. Initiativet er taget med opbakning fra Natteravnene, og tilkendegivelser fra gadepræst Mette Birk, forstander for Diakonhøjskolen og formand for KFUM’sociale arbejde, Jens Maibom, og korshærspræst Morten Aagaard, at de er med som samarbejdspartnere.

2 Kirke Care kurser for nye frivillige er gennemført i Aarhus i 2016 og 2017. Det første år har Kirke Care været på gaden i Aarhus midtby flere fredage med endog rigtig gode erfaringer. Og allerede nu er bestyrelsen i Kirke Care Aarhus i gang med at planlægge det 3. kursusforløb for nye frivillige (til efteråret 2017).

På Kirke Care Aarhus´ første ordinære årsmøde blev følgende valgt til bestyrelsen:

Formand: Lars Lindgrav Sörensen, Folkekirken

Næstformand: Ove Sørensen, Metodistkirken

Kasserer: Svend Ove Bøhm, Folkekirken

Sekretær: Charlotte Nymann Madsen, Folkekirken

Menige medlemmer: 

Britta Jensen, Folkekirken

 

Kirke Care Aarhus har følgende lokale kirker som medlemskirker:

Metodistkirken, Aaby kirke, Elsted kirke, Fredens kirke, Harlev-Framlev kirke, Hasle kirke, Kasted kirke, Langenæs kirke, Ravnsbjerg kirke, Risskov kirke, Skjoldhøj kirke, Skåde kirke, Tilst kirke og Vor frue kirke.

Endnu flere folkekirker, frikirker og kirkelige foreninger i Aarhus og omegn er velkomne som medlemsforeninger i Kirke Care Aarhus.

Ønsker man som kirke eller kirkelig forening at være med, skal man kontakte koordinator Lars Lindgrav Sørensen (se nedenfor)

Ønsker man at være Kirke Care frivillig og evt. komme med på en prøvetur i en fredag i byens natteliv kontakt ligeledes Lars Lindgrav Sørensen.

Det er ikke tidskrævende at være Kirke Care frivillig!

Det mest tidskrævende er deltagelse i det obligatoriske intro-kursus - med undervisning af Kirke Care konsulenter, Natteravne, politiet, misbrugskonsulent m.fl.. (ca. 25 timer aften/weekend over 4 måneder) - Når først Kirke Care kursus er gennemført, er man som Kirke Care frivillig kun på gaden med et team 4-5 timer ca. en gang om måneden.

Koordinator Kirke Care Aarhus:

Sognepræst Lars Lindgrav Sørensen - mobil 30605438 / mail: Aarhus@kirkecare.dk

Citater

Charlotte - frivilig Kirke Care Aarhus: 

"I hverdagen jager jeg sted med et fast mål for hvor jeg går hen. I kirke care slendrer jeg afsted med det formål at møde mine medmennesker. Dér går jeg på må og få, eller der hvor Herren leder mig. Dér får jeg øje på min næste. Det har fået mig til at stoppe op og tænke på,hvad jeg dog går glip af, når jeg ikke er sammen med kirke care - måske jeg i hverdagen, skal blive bedre til at slendre og stoppe op!"

 

Therese - frivillig i Kirke Care Aarhus:

"Jeg kommer mere tæt på Jesus og forstår bedre hans tre års mission på gaderne blandt folk. Jeg få bedre forståelse for de unges livsstil, og deres valg om at være på gaderne alene om natten, hvor de indtager byen. Byen åbner sig om natten i weekenderne og viser sin skønhed - takket være de unge.”Ingen poster fundet!

Prøv at søge i stedet for: