Inspiration & Historie

Der hvor kirkerne er med i det kriminalitetsforebyggende arbejde, der virker det !  Og dét er ikke et spørgsmål om tro. Dét kan dokumenteres.” (Citat Svenn Petersen, leder af SSP Hillerød og kriminolog).  

 

Et knivdrab i ungdomsmiljøet i det østlige Hillerød i 1993 førte på en særlig måde til, at den lokale Grønnevang kirke involverede sig i det sociale og forebyggende arbejde i lokalområdet. Dette har gennem årene ført til et konstruktivt, respektfuldt og tryghedsskabende samarbejde mellem kommune (institutioner og ssp), politi, boligselskaber, fædregrupper, øvrige frivillige og foreninger - og Grønnevang kirke. 

 

I 2009 hørte Thyge Enevoldsen (præst ved Grønnevang Kirke) om det engelske fælleskirke-initiativ, Street Pastors, med flere tusinde frivillige på gaderne i byernes natteliv. En studietur til London og Manchester i 2010 satte gang i inspiration og vision: Kirker kan sammen – på tværs af kirkesamfund – tage socialt medansvar i byer og lokalsamfund.  Og samtaler og drøftelser med bl.a. SSP, Natteravne, Politi, Samvirkende Menighedsplejer, provst, kirkeledere og præstekolleger fra folkekirker og frikirker har opmuntret og igangsat en proces. 

 

Inspirationen fra engelske Street Pastors søges oversat, overført og omplantet i dansk kontekst til en dansk model: Kirke Care. I denne omplantningsproces er Tony Winter, fra Manchester, gennemgående konsulent og mentor.    

 

Kirke Care er teams af frivillige fra lokale kirker i byernes natteliv – med tryghedsskabende nærvær, lydhørhed og hjælp.Ingen poster fundet!

Prøv at søge i stedet for: