Historie og Inspiration

Der hvor kirkerne er med i det kriminalitetsforebyggende arbejde, der virker det!  Og dét er ikke et spørgsmål om tro. Dét kan dokumenteres.” (Citat Svenn Petersen, leder af SSP Hillerød og kriminolog).
  I 2009 hørte Thyge Enevoldsen, daværende sognepræst ved Grønnevang Kirke i Hillerød, om det engelske fælleskirke-initiativ, Street Pastors, med flere tusinde frivillige på gaderne i byernes natteliv. En studietur til London og Manchester i 2010 satte gang i inspiration og vision: Kirker kan sammen – på tværs af kirkesamfund – tage socialt medansvar i byer og lokalsamfund.  Og samtaler og drøftelser med bl.a. SSP, Natteravne, Politi, Samvirkende Menighedsplejer, provst, kirkeledere og præstekolleger fra folkekirker og frikirker opmuntrede og igangsatte en proces. Inspirationen fra engelske Street Pastors blev oversat, overført og omplantet i dansk kontekst til en dansk model: Kirke Care. I denne udviklingsproces er Tony Winter fra Manchester fortsat konsulent og mentor.
Tony Winter. Kirke Cares mentor og inspirator
Kirke Care i Danmark er teams af trænede og uniformerede frivillige fra lokale kirker i byernes natteliv – med tryghedsskabende nærvær, lydhørhed og omsorg.


Ingen poster fundet!

Prøv at søge i stedet for: