Det virker

Kirke Care har udviklet et gennemprøvet og professionelt koncept, der sikrer en høj grad af tillid, stor respekt og høj kvalitet. Vi anser Kirke Care for at være tryghedsskabende på lige fod med Natteravnene. De optræder som ”ansvarlige voksne” i nattelivet, hvorved de øger den uformelle sociale kontrol, og dermed kan de virke forebyggende og konfliktdæmpende.
– Underskrevet 28. Januar 2014 i Hillerød af; Politimester Gert Have, specialkonsulent Mette Hammerich. politikommisær Carsten Spliid.

 

Vi er glade for samarbejdet med Kirke Care, fordi vi kan se, at det skaber tryghed på gaden. Der er ingen tvivl om, at hvis ikke Kirke Care er på gaden, ville vi få flere sager. De tager luften ud af mange konflikter, så de ikke når at blive til sager.
– Citat, Specialkonsulent Christian Have, om betydningen af Kirke Cares tilstedeværelse i nattelivet i Hillerød centrum.

 

Vi har Kirke Care aktivt i Hillerød, hvor det er blevet så stor en succes, at flere byer omkring Hillerød – nu også ønsker eller har Kirke Care oprettet.Kirke Care arbejder tæt sammen med Nordsjællands Politi i nattelivet. Her hjælper de med utrolig mange bløde opgaver, som vi normalt skulle have håndteret eller afvist ved mangel på personale. Ligeledes er vi bekendt med, at Kirke Care kan benytte deres kompetencer ved berusere, unge mennesker i nattelivet etc. hvilket giver en utrolig god stemning og tryghed i nattelivet. Kirke Care bliver endvidere brugt i nogle af vores Socialt udsatte boligområder, hvor De er med til at skabet et sammenhold mellem borger, boligforening og politi, hvilket ikke ville kunne opnås uden deres tilstedeværelse, idet Kirke Cares er lokale, der har kendskab til de unge og boligområderne. I Kirke Care er alle igennem et Kursus hvor de bliver klædt på til opgaven. Dette kursus består af flere interessenter, kommune, kirke, Natteravnene og politi, der afholder foredrag. Når Kirke Care er på gaden fremstår de alle meget professionelle og kan genkendes, da de også er iført Kirke Care Jakker hvilket de unge mennesker forbinder med tryghed og kærlighed.
– Sebastian A. Bülow, Nordsjællands Politi: